bil med släp

Rhodins Trafikskola Ö.Boulevarden 62C Kristianstad.
044-211181 www.takortet.se
Öppettider:
Mon - Tors:    8:00  - 17:30     Fre:    8:00  - 15:30

Rhodins Trafikskola  Stobygatan 3 28139 Hässleholm
0451-705777 www.ta-kortet.se
Öppettider:
Mån - Tors:    8:00  - 17:30 Fre:    8:00  - 15:30


Lastbil, lastbil med släp

Lektionernas längd är 60 min. Vi använder Volvo och Scania bilar.


Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet C
och CE:


    *      Du måste ha körkort med behörighet B.
    *      Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet C. För tillståndet måste du betala en prövningsavgift på 220 kr.   Körkortstillståndet gäller i fem år.
    *      Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
    *      Du har fyllt 18 år.
    *      Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för tung lastbil.
    *      Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Ett sådant körkort går dock att byta ut mot ett svenskt körkort).


Körkortsbehörighet C - tung lastbil ger dig rätt att köra följande fordon

    *      Tung lastbil (med lätt släpfordon)

    *      Personbil med totalvikt över 3 500kg (med lätt släpfordon)

    *      Tung terrängvagn i yrkesmässig trafik

    *      Traktortåg i yrkesmässig trafik

    *      Alla fordon som gäller för B-behörighet
Pris/lektion: 8


Utbildningen för C-körkort skall innehålla följande moment.

   1.      Manövrering, fordon och miljö

   2.      Körning i olika trafikmiljöer

   3.      Vägtransporter med lastbil i speciella sammanhang

   4.      Personliga förutsättningar och mål.